Παγκόσμια ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες

3 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

 

Η παγκόσμια μέρα ατόμων με αναπηρία θεσπίστηκε από τον ΟΗΕ το 1992 και τιμάται κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου. Στόχος της είναι να προάγει τα δικαιώματα και την ευημερία των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και της ανάπτυξης και να ευαισθητοποιεί για την κατάσταση των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής.

 

Η αρχική της ονομασία ήταν «Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» ". Κάθε χρόνο εστιάζει σε διαφορετικό θέμα.

Το θέμα του 2017 είναι: "Μετασχηματισμός προς μια βιώσιμη και ανθεκτική κοινωνία για όλους". Τα άτομα με αναπηρία, τόσο ως δικαιούχοι όσο και ως συντελεστές αλλαγών, μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία προς μια ανοδική πορεία χωρίς αποκλεισμούς και να προωθήσουν μία κοινωνία που να απευθύνεται για όλους. Η κοινωνία, τα άτομα με αναπηρίες και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να εργαστούν ως "ομάδα" για την επίτευξη των στόχων της ανοδικής αυτής πορείας.

 

Πως ορίζεται όμως η αναπηρία;

Ο όρος αναπηρία είναι ένας γενικός όρος ο οποίος αναφέρεται στον περιορισμό του έργου, του λόγου ή της άμεσης αντίληψης και είναι αποτέλεσμα οργανικών (π.χ. εγκεφαλικής παράλυσης, συνδρόμου Down, κατάθλιψης κ.α.) ή περιβαλλοντικών αιτιών (ατυχήματα κ.α.). Αναπηρία είναι επίσης η αλληλεπίδραση των ατόμων αυτών με το περιβάλλον στο οποίο ζούν, όπως π.χ. οι αρνητικές στάσεις, η δυσκολία στις μετακινήσεις, η πρόσβαση σε δημόσια κτήρια και η περιορισμένη κοινωνική υποστήριξη.

 

Το πολιτιστικό επίπεδο μιας κοινωνίας αναδεικνύεται σε σημαντικό βαθμό από τον τρόπο που αντιμετωπίζει, όσα μέλη της διαφέρουν ή μειονεκτούν. Τα άτομα με αναπηρία δεν παύουν να αποτελούν φορείς προσωπικής ελευθερίας, αξιοπρέπειας και δημιουργικότητας. Έχουν μεν ειδικές ανάγκες, όμως διαθέτουν ασφαλείς και ειδικές δυνατότητες, τις οποίες αναπτύσσουν με αξιοθαύμαστο τρόπο.

Η παγκόσμια ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες έχει σκοπό να σταματήσει οποιαδήποτε προκατάληψη, κοινωνική ανισότητα, στάση απόρριψης και εμπαιγμού, απέναντι στα άτοµα με αναπηρία, αλλά και να ανάδειξει τα αυτονόητα ανθρώπινα δικαιώματά τους, την μόρφωση, την υγεία, την εργασία, τη ζωή. 

Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας http://www.who.int/en/