ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΕΤΑΛΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΩΡΕΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΕΤΑΛΙΕΡΑΣ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Ζητείται για κοπέλα με εγκεφαλική παράλυση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κοινωνική λειτουργό του Συλλόγου κα Δρίτσα Ευαγγελία στο τηλέφωνο 2104908631.

  • ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΕΤΑΛΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ