Προγεννητικός έλεγχος για σύνδρομο Down

Ο μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος γίνεται μετά την 10η εβδομάδα της κύησης και είναι μια απλή μέθοδος ανίχνευσης του συνδρόμου Down και άλλων γεννητικών
ανωμαλιών.
 Ο έλεγχος γίνεται με λήψη αίματος από την μητέρα, αφού μέσα στο αίμα της βρίσκεται εμβρυικό DNA που μπορεί να αναλυθεί! Είναι μια πιο ασφαλής μέθοδος χωρίς το ρίσκο αποβολής.
Μπορεί να αναδείξει:
• Σύνδρομο Down με 99% εγκυρότητα
• Σύνδρομο Edward’s σε ποσοστό 97%
• Σύνδρομο Patau σε ποσοστό 92%
• Το φύλλο του εμβρύου προαιρετικά
 Γίνεται συνήθως σε γυναίκες που το έμβρυο έχει κίνδυνο για εμφάνιση χρωμοσωμικής ανωμαλίας αλλά μπορεί να γίνει και σε γυναίκες που δεν βρίσκονται σε κυήσεις υψηλού κινδύνου.
Πρέπει να γνωρίζουμε πως ο μη παρεμβατικός προγεννητικός έλεγχος δεν είναι η τελική διάγνωση αλλά η ανάδειξη της ανωμαλίας! Σε περίπτωση που βρεθεί πως το έμβρυο μπορεί να έχει σύνδρομο Down, η κυοφορούσα θα υποβληθεί σε αμνιοπαρακέντηση (συνήθως) για να ολοκληρωθεί η διάγνωση.