Πως μπορούμε να βοηθήσουμε στην κινητική εξέλιξη των παιδιών με νοητική καθυστέρηση

Στην αρχή παρακινούμε τα παιδιά να κάνουν κινητικές και αισθητηριοκινητικές ασκήσεις χωρίς άλλες απαιτήσεις εκτός από την κίνηση και τη δράση. Σιγά σιγά θα προχωρήσουμε και θα γίνουμε πιο απαιτητικοί για την ποιότητα των χειρονομιών και των κινήσεων και για την αντίληψη του σωματικού σχήματος.

 Η σημασία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και κινητικής αγωγής για τα παιδιά είναι σημαντική τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης γιατί παράλληλα εξασκούμε ικανότητες όπως την συγκέντρωση προσοχής, τη μνήμη, την αντίληψη, την παρατηρητικότητα και ενισχύουμε την ίδια τους τη νοημοσύνη.

 Επομένως ένα πρόγραμμα ασκήσεων είναι σημαντικό να περιλαμβάνει :

✅ Όλες τις κινητικές ασκήσεις αδρής & λεπτής κινητικότητας
✅ Ασκήσεις ενίσχυσης της μνήμης
✅ Ασκήσεις ενίσχυσης της προσοχής
✅ Ασκήσεις παρατηρητικότητας
✅ Ασκήσεις ενίσχυσης αντίληψης (ακουστικής , οπτικής)
✅ Ασκήσεις που ανταποκρίνονται στην πνευματική τους ηλικία.
✅ Ασκήσεις για να μάθουν να αυτοεξυπηρετούνται στην προσωπική τους ζωή , κάτι πολύ σημαντικό για να νοιώθουν ανεξάρτητα άτομα. (Ντύσιμο, ξεντύσιμο, χρήση τουαλέτας κ.τ.λ.)