Κλινική εικόνα σε άτομα με εγκεφαλίτιδα

Παρόμοια με τη μηνιγγίτιδα και περιλαμβάνει τρία χαρακτηριστικά συμπτώματα.

 Πυρετόςü

 Διαταραχή επιπέδου συνείδησης

 Σπασμοί ή άλλη εστιακή νευρολογική σημειολογία