Νοητική Υστέρηση

Η νοητική υστέρηση αναφέρεται σε μια παθολογική κατάσταση που εκδηλώνεται την περίοδο της σύλληψης και φτάνει έως το 16ο έτος της ηλικίας.Υπάρχουν πάνω από 1.000 οργανικά αίτια νοητικής υστέρησης που συνδέονται κυρίως με τις βαρύτερες μορφές νοητικής υστέρησης.

Οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες  αποτελούν την πιο συνήθη γενετική αιτία.Η πιο γνωστή από αυτές τις ανωμαλίες είναι το σύνδρομο DOWN. 

Υπάρχουν 4 τύποι νοητικής υστέρησης.

  1. Η ελαφριά νοητική υστέρηση: χαρακτηρίζεται από νοητικό επίπεδο που κυμαίνεται από 50-εως 70% και είναι περίπου το 85% του συνόλου των ατόμων με νοητική υστέρηση. Τα άτομα με νοητικό επίπεδο 70% δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικές δυσκολίες στην κοινωνική προσαρμογή και μπορούν να ανταπεξέλθουν πλήρως στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής.
  2. Μέτρια νοητική υστέρηση: χαρακτηρίζεται από νοητικό δυναμικό που κυμαίνεται από 35 έως  55%. Τα άτομα αυτά αποτελούν το 10% του συνόλου των ατόμων.
  3. Βαριά νοητική υστέρηση: χαρακτηρίζεται από νοητικό δυναμικό που κυμαίνεται από 20 έως 35%. Τα άτομα αυτά αποτελούν το 3% με το 4% του συνόλου των ατόμων.
  4. Βαθιά νοητική υστέρηση: Τα άτομα με βαθιά νοητική υστέρηση το επίπεδο νοημοσύνης είναι χαμηλότερο του 20 έως 25 και οι δυσκολίες προσαρμογής είναι σοβαρές. Αποτελούν το 1% με το 2% του συνόλου των ατόμων.

Σχετικά άρθρα