Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ