Κέντρο Φροντίδας

Αναπτυξιακά προγράμματα

 

Δραστηριότητες εντός του κέντρου-θεραπευτικές αγωγές

 

 • Εκπαίδευση με εξειδικευμένα προγράμματα (όπως ABA, TEACCH κλπ)
 • Εποπτείες με Παιδοψυχίατρο (διεπιστημονική ομάδα)
 • Εφαρμογή ψυχομετρικών τεστ
 • Συνεδρίες Λογοθεραπείας
 • Συνεδρίες Εργοθεραπείας
 • Μουσικοθεραπεία
 • Συμμετοχή σε κοινωνικοπολιτιστικές εκδηλώσεις
 • Ενίσχυση Σωστής Συμπεριφοράς-Ψυχοεκπαίδευση
 • Διαχείριση Τουαλέτας και καθημερινών δραστηριοτήτων
 • Ειδική Φυσική Αγωγή-Φυσικοθεραπείες
 • Χαλάρωση,γυμναστική και κίνηση
 • Κοινωνικές Δραστηριότητες-Κοινωνικοποίηση
 • Κοινωνική Υπηρεσία-Ενημέρωση-δικτύωση των μελών
 • Συμβουλευτική και στήριξη γονέων

 

 

 

 

 • Κέντρο Φροντίδας
 • Κέντρο Φροντίδας
 • Κέντρο Φροντίδας
 • Κέντρο Φροντίδας
 • Κέντρο Φροντίδας