Ημερίδα Φροντίδας με θέμα: ''Άτομα με ειδικές ανάγκες - εξελίξεις και προοπτικές'' Μουσείο Ακρόπολης 15-5-2013

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα του Συλλόγου Φροντίδα στις 15 Μαΐου 2013 στο μουσείο Ακρόπολης με θέμα ‘’ Άτομα με ειδικές ανάγκες εξελίξεις και προοπτικές ’’ και με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τα άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και τον τρόπο βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης.

  • Ημερίδα Φροντίδας με θέμα: ''Άτομα με ειδικές ανάγκες - εξελίξεις και προοπτικές'' Μουσείο Ακρόπολης 15-5-2013
  • Ημερίδα Φροντίδας με θέμα: ''Άτομα με ειδικές ανάγκες - εξελίξεις και προοπτικές'' Μουσείο Ακρόπολης 15-5-2013
  • Ημερίδα Φροντίδας με θέμα: ''Άτομα με ειδικές ανάγκες - εξελίξεις και προοπτικές'' Μουσείο Ακρόπολης 15-5-2013
  • Ημερίδα Φροντίδας με θέμα: ''Άτομα με ειδικές ανάγκες - εξελίξεις και προοπτικές'' Μουσείο Ακρόπολης 15-5-2013
  • Ημερίδα Φροντίδας με θέμα: ''Άτομα με ειδικές ανάγκες - εξελίξεις και προοπτικές'' Μουσείο Ακρόπολης 15-5-2013
  • Ημερίδα Φροντίδας με θέμα: ''Άτομα με ειδικές ανάγκες - εξελίξεις και προοπτικές'' Μουσείο Ακρόπολης 15-5-2013
  • Ημερίδα Φροντίδας με θέμα: ''Άτομα με ειδικές ανάγκες - εξελίξεις και προοπτικές'' Μουσείο Ακρόπολης 15-5-2013
  • Ημερίδα Φροντίδας με θέμα: ''Άτομα με ειδικές ανάγκες - εξελίξεις και προοπτικές'' Μουσείο Ακρόπολης 15-5-2013
  • Ημερίδα Φροντίδας με θέμα: ''Άτομα με ειδικές ανάγκες - εξελίξεις και προοπτικές'' Μουσείο Ακρόπολης 15-5-2013
  • Ημερίδα Φροντίδας με θέμα: ''Άτομα με ειδικές ανάγκες - εξελίξεις και προοπτικές'' Μουσείο Ακρόπολης 15-5-2013