Ευχαριστίες από το Ίδρυμα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νεων Ν.Π.Ι.Δ. Γεωργ. & Αικ. Χατζηκώνστα