Με συμπτώματα κατάθλιψης το 10 έως το 25% των ηλικιωμένων

Από την εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα "Παλμός" στις 8 Μαΐου 2010