Η ομάδα αλληλεγγύης στα ΚΕΚ ΑΜΕΑ

Από την εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα "Παλμός" στις 15 Μαΐου 2010

  • Η ομάδα αλληλεγγύης στα ΚΕΚ ΑΜΕΑ