Το 2ο Κ.Α.Π.Η. στη σχολή του Κ.Ε.Κ. Α.μ.ε.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. Γαλατσίου

 

Από τη διμηνιαία ενημερωτική έκδοση Δήμου Γαλατσίου "Γαλάτσι, ο Δήμος μας" τον Ιούνιο του 2010

  • Το 2ο Κ.Α.Π.Η. στη σχολή του Κ.Ε.Κ. Α.μ.ε.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. Γαλατσίου