21/3: Παγκόσμια Μέρα Συνδρόμου Down

 

Από το περιοδικό για το παιδί και τους γονείς "Family Life", τεύχος Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2010

  • 21/3: Παγκόσμια Μέρα Συνδρόμου Down