Από το γραφείο διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Πειραιά