Μία "Φροντίδα" για τα παιδιά με ειδικές ικανότητες στο "Flow Magazine"