Το Focus Lab δίπλα στη Φροντίδα

Η "Φροντίδα" ευχαριστεί το Focus Lab για την προσφορά του στα παιδιά που στηρίζει. 

Το Focus Lab έδωσε τη δυνατότητα σε παιδιά που φροντίζει ο σύλλογός μας, προσφέροντας δωρεάν συνεδρίες λογοθεραπειών και εργοθεραπειών σε άτομα που το έχουν ανάγκη.

Ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών της παιδικής, εφηβικής και ενήλικης ζωής. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, δημιούργησε υπηρεσίες, οι οποίες συνδυάζουν για πρώτη φορά τις κλασσικές μεθόδους του παρελθόντος με τις σύγχρονες της Βιοανάδρασης, έχοντας ως απώτερο στόχο την αντιμετώπιση των ως άνω δυσκολιών στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, με μεγαλύτερη σταθερότητα σε βάθος χρόνου και με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες:

http://focuslab.gr/