Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στηρίζει τη Φροντίδα

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στηρίζει τη Φροντίδα, αφού εξόπλισε τους χώρους του Συλλόγου με 5 υπολογιστές και 5 οθόνες.

Η κίνηση αυτή συμβάλει στη διευκόλυνση των δράσεων μας και καθιστά δυνατές τις προσπάθειες μας.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν στην πραγματοποίηση αυτής της προσφοράς.