Το Genius Kids δίπλα στη Φροντίδα

Ευχαριστούμε το πρότυπο Κέντρο Μελέτης για παιδιά δημοτικού και γυμνασίου Genius Kids στον Ωρωπό που "αγκαλιάζει" τη Φροντίδα!

Σκοπός της κίνησης αυτής είναι να μάθουν τα παιδιά πως κάθε πράξη έχει σημασία!