Η Φροντίδα σε Στερεά Ελλάδα και Ήπειρο

Εθελοντές της Φροντίδας θα βρίσκονται στη Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο από 9 έως 17 Ιουνίου 2017, για να ενημερώσουν το κοινό για το έργο και τις δράσεις του συλλόγου.

Όσοι επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από τους εθελοντές μας και την εφημερίδα μας, ενώ μπορούν να ενισχύσουν τη Φροντίδα με κάποια δωρεά ή αγοράζοντας προΐόντα της Φροντίδας.