Επίσκεψη στον πύργο εναέριας κυκλοφορίας

Επίσκεψη στον πύργο εναέριας κυκλοφορίας.