Η Φροντίδα στο κέντρο Ημέρας "Καλός Σαμαρείτης"

Η κ Γιώτα Βασιλοπούλου Πρόεδρος Συλλόγου “Φροντίδα” και η Αλιμπέρτη Μαρία Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Γαλατσίου, Εθελοντής του Συλλόγου “Φροντίδα”& Αντιπρόεδρος του “Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κοινωνική Αλληλεγγύη” στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας “Καλό Σαμαρείτη” προσαρμογής ΑΜΕΑ.

  • Η Φροντίδα στο κέντρο Ημέρας
  • Η Φροντίδα στο κέντρο Ημέρας
  • Η Φροντίδα στο κέντρο Ημέρας
  • Η Φροντίδα στο κέντρο Ημέρας
  • Η Φροντίδα στο κέντρο Ημέρας
  • Η Φροντίδα στο κέντρο Ημέρας
  • Η Φροντίδα στο κέντρο Ημέρας
  • Η Φροντίδα στο κέντρο Ημέρας
  • Η Φροντίδα στο κέντρο Ημέρας