Καλωσορίζουμε το 2017 με "Γούρια Φροντίδας"

Τα γούρια του 2017 φτιάχτηκαν με πολύ ΦΡΟΝΤΙΔΑ και Ευαισθησία για Ευτυχία και Τύχη από τους εθελοντές μας, για όλα τα παιδιά που φροντίζουμε!
Για σας που ενδιαφέρεστε να γίνετε μαζί μας ο προστατευτικός κρίκος των παιδιών μας με τις παραγγελίες σας, επικοινωνήστε μαζί μας!

  • Καλωσορίζουμε το 2017 με
  • Καλωσορίζουμε το 2017 με
  • Καλωσορίζουμε το 2017 με
  • Καλωσορίζουμε το 2017 με
  • Καλωσορίζουμε το 2017 με
  • Καλωσορίζουμε το 2017 με
  • Καλωσορίζουμε το 2017 με
  • Καλωσορίζουμε το 2017 με
  • Καλωσορίζουμε το 2017 με
  • Καλωσορίζουμε το 2017 με