Η Φροντίδα στο Ροδόπη TV

Το μέλος του συλλόγου Χατζημεστή Ιωάννα μιλάει στο Ροδόπη TV για το έργο του Συλλόγου Φροντίδα.