Αναδάσωση στην Πεντέλη

Στη δενδροφύτευση της Πεντέλης για μία ακόμα φορά το παρόν έδωσαν και παιδιά με ιδικές ικανότητες, με ιδιαίτερα δύσκολα κινητικά προβλήματα από το Σύλλογο «ο Καλός Σαμαρίτης». Και φυσικά εμείς οι υγιείς εθελοντές από το Σύλλογο «Φροντίδα» ήμασταν εκεί, είχαμε την υποχρέωση να χαρίσουμε στα παιδιά αυτά την ικανοποίηση πως φύτεψαν και αυτά ένα δένδρο. Νιώσαμε για λίγο καλύτεροι και «χρήσιμοι άνθρωποι».

  • Αναδάσωση στην Πεντέλη
  • Αναδάσωση στην Πεντέλη
  • Αναδάσωση στην Πεντέλη
  • Αναδάσωση στην Πεντέλη
  • Αναδάσωση στην Πεντέλη
  • Αναδάσωση στην Πεντέλη
  • Αναδάσωση στην Πεντέλη
  • Αναδάσωση στην Πεντέλη