7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας

Τα Δημοτικά Κέντρα Πρόληψης και Προστασίας της Υγείας προωθούν, στα πρότυπα του Π.Ο.Υ, τις πολιτικές και τις δράσεις του νέου ενιαίου Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου.

O κ. Γιώργος Πατούλης Πρόεδρος του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Δήμαρχος Αμαρουσίου ανέπτυξε:  «Το νέο θεσμό των Δημοτικών Κέντρων Πρόληψης και Προστασίας της Υγείας με τη συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη του νέου ενιαίου Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας που θα εφαρμόζει τις κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) » 

Η κ. Αλιμπέρτη Κ. Μαρία Πρόεδρος Κ.Α.Π.Η. Γαλατσίου, Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών «Κοινωνική Αλληλεγγύη», Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου «Φροντίδα» για άτομα με εγκεφαλική παράλυση, σύνδρομο down και νοητική υστέρηση, Εθελοντής του Σ.Π.Α.Π. εισηγήθηκε: « Πολιτική και Δράσεις για το Περιβάλλον: Συνεργασία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ΜΚΟ ». Αναπτύσσοντας το θέμα εξήγησε τις δυνατότητες που δημιουργούνται, τα αποτελέσματα της σχέσης των Εθελοντικών Οργανώσεων – ΜΚΟ, με τη Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από τη συμμετοχής τους σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες που διοργανώνουν Σύνδεσμοι ΟΤΑ όπως ο ΣΠΑΠ (Σύνδεσμος για την Προστασία του Πεντελικού).

  • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας
  • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας
  • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας