Τα παιδιά του Genius Kids ζωγραφίζουν για τη Φροντίδα

Την Κυριακή 29 Οκτωβρίου στις 17.00 τα παιδιά του Genius Kids Ωρωπού ζωγράφίσαν για την Φροντίδα. 


Πολλοί μαθητές και οι φίλοι τους ζωγράφισαν για να χαρίσουν με τις ζωγραφιές τους τη σκέψη τους στις οικογένειες που την έχουν ανάγκη.

Τα θέματα που ζωγράφισαν ήταν: 
1. Αλληλεγγύη
2. Βοήθεια
3. Σχολείο
4. Παραλία/Βουνό
5. Ουρανός

Ευχαριστούμε όλο το προσωπικού του Genius Kids που βρίσκεται εδώ και μήνες δίπλα στη Φροντίδα!

  • Τα παιδιά του Genius Kids ζωγραφίζουν για τη Φροντίδα
  • Τα παιδιά του Genius Kids ζωγραφίζουν για τη Φροντίδα
  • Τα παιδιά του Genius Kids ζωγραφίζουν για τη Φροντίδα
  • Τα παιδιά του Genius Kids ζωγραφίζουν για τη Φροντίδα
  • Τα παιδιά του Genius Kids ζωγραφίζουν για τη Φροντίδα
  • Τα παιδιά του Genius Kids ζωγραφίζουν για τη Φροντίδα
  • Τα παιδιά του Genius Kids ζωγραφίζουν για τη Φροντίδα
  • Τα παιδιά του Genius Kids ζωγραφίζουν για τη Φροντίδα