Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης για τη Διαφορετικότητα

Η "Φροντίδα", στα πλαίσια των δράσεων της διοργανώνει βιωματικά εργαστήρια ευαισθητοποίησης για τη διαφορετικότητα και τα άτομα με αναπηρίες. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται από εξειδικευμένους επιστήμονες (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και ειδικούς παιδαγωγούς) και περιλαμβάνει:

  • ανάγνωση παραμυθιού,
  • παντομίμα,
  • ζωγραφική και
  • παιχνίδι

με σκοπό τα παιδιά να αντιληφθούν την έννοια της διαφορετικότητας και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες.

Τα εργαστήρια αφορούν παιδιά προσχολικής ηλικίας, έχουν διάρκεια 90 λεπτών ανά τμήμα και είναι δωρεάν. Το πρόγραμμα αφορά νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς της Αττικής και έχει ξεκινήσει ήδη η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα σχολεία ή εκπαιδευτήρια που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και την αίτηση συμμετοχής.

  • Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης για τη Διαφορετικότητα
  • Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης για τη Διαφορετικότητα