Έντονος Κόσμος: Οι Εγκέφαλοι των Αυτιστικών Παιδιών Δημιουργούν 42% Περισσότερες Πληροφορίες

Γράφει ο Γιώργος Καραδάκης,
Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής

Μήπως αυτιστικά παιδιά ζουν σε έναν υπέρ-πραγματικό “έντονο κόσμο”;

Μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι ο εγκέφαλος των αυτιστικών παιδιών παράγει, κατά μέσο όρο, 42% περισσότερες πληροφορίες από ό, τι τα μη-αυτιστικά παιδιά όταν είναι σε κατάσταση ηρεμίας (Βελάσκες & Γκαλάν, 2013).

Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί τα παιδιά με αυτισμό τείνουν να αποσύρονται στο δικό τους εσωτερικό κόσμο και απομονώνονται κοινωνικά.

Ένας από τους συντάκτες της μελέτης, ο Ρομπέρτο Φερνάντς Γκαλάν, εξήγησε:

"Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι τα αυτιστικά παιδιά δεν ενδιαφέρονται για τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις επειδή οι εγκέφαλοί τους παράγουν περισσότερες πληροφορίες σε κατάσταση ηρεμίας, το οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε ως αποκοπή από το περιβάλλον, σύμφωνα με αρχικές περιγραφές της διαταραχής."

Θεωρία του Έντονου Κόσμου

Η μελέτη υποστηρίζει μια σχετικά νέα θεωρία για τον αυτισμό που ονομάζεται "Intense World Theory" (Markram et al., 2007).

Αυτή η θεωρία προτείνει ότι ο αυτισμός δεν είναι ένα διανοητικό έλλειμμα, αλλά μια νοητική υπερφόρτωση. Τα αυτιστικά παιδιά να το αντιμετωπίζουν αυτό, προσπαθώντας να κλειστούν τον έξω κόσμο και τις επιπλέον πληροφορίες που δέχονται από αυτόν.

Οι υποστηρικτές λένε ότι ο αυτισμός μπορεί να περιγραφεί από υπερ-αντίληψη, υπερ-προσοχή και υπερ-μνήμη.

Όλες οι σημαντικές εγκεφαλικές λειτουργίες εργάζονται με αυξημένη ικανότητα, κάτι που ίσως εξηγεί γιατί τα αυτιστικά παιδιά αποφεύγουν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

Συνήθως, μια έλλειψη ενσυναίσθησης περιγράφεται ως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του αυτισμού. Όμως, η Θεωρία του Έντονου Κόσμου δείχνει το αντίθετο: ότι παράγεται πραγματικά υπερβολική ευαισθησία.

 

Υπερβολικές Πληροφορίες

Η παρούσα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Frontiers in Neuroinformatics, εξέτασαν στοιχεία από αυτιστικά και μη αυτιστικά παιδιά χρησιμοποιόντας μαγνητοεγκεφαλογράφους, που μετρούν τα ηλεκτρικά ρεύματα στον εγκέφαλο.

Με τη σύγκριση της δραστηριότητας μεταξύ των δύο ομάδων, οι νευροεπιστήμονες μπόρεσαν να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ο...

“...Εγκέφαλος των ατόμων με αυτισμό δημιουργεί περισσότερες πληροφορίες σε κατάσταση ηρεμίας. Πιστεύουμε ότι η υπερβολική παραγωγή πληροφοριών, η ελλείψει σχετικών αισθητήριων ερεθισμάτων ή η προσοχή σε εξωτερικά ερεθίσματα κρύβεται πίσω από τις γνωστικές διαφορές μεταξύ των ατόμων με και χωρίς αυτισμό” (Βελάσκες & Γκαλάν, 2013).

Νέες Θεραπείες

Αν είναι σωστή η Θεωρία του Έντονου Κόσμου μπορεί να έχουμε σοβαρές επιπτώσεις για τη θεραπεία του αυτισμού.

Προτείνεται ότι ορισμένες τρέχουσες θεραπείες για τον αυτισμό, οι οποίες προσπαθούν να αυξάνουν την νευρωνική λειτουργία-είναι εσφαλμένες.

Αντίθετα, οι Markram et al. (2007) υποστηρίζουν ότι τα παιδιά με αυτισμό θα πρέπει να είναι σε ένα χαλαρωτικό περιβάλλον. Στην συνέχεια ισχυρίστηκαν:

“Το σύνδρομο του Έντονου Κόσμου δείχνει ότι το αυτιστικό άτομο είναι ένα άτομο με αξιόλογες και άνω του μέσου όρου ικανότητες λόγω ενισχυμένης σε μεγάλο βαθμό αντίληψης, προσοχής και μνήμης.”