Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στηρίζει τη Φροντίδα

 

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αναπτύσσει και σύμφωνα με την Πολιτική Δωρεών, Χορηγιών, Φιλανθρωπικών Συνεισφορών και Λοιπών Σχετικών Δράσεων που εφαρμόζει, αποφάσισε να στηρίξει τον Σύλλογο Φροντίδα προσφέροντας οικονομική ενίσχυση.

Η κίνηση αυτή συμβάλει στη διευκόλυνση των δράσεων μας και καθιστά δυνατές τις προσπάθειες μας.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν στην πραγματοποίηση αυτής της προσφοράς.