Η Φροντίδα στο Κ.Δ.Α.Π Βούλας για το Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για τη διαφορετικότητα

 

Η ομάδα της Φροντίδας πέρασε ένα υπέροχο πρωινό με τα παιδιά του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Βούλας, όπου μέσα από Παραμύθι, Παντομίμα, Ζωγραφική, Τυφλόμυγα και Παιχνίδι, αντιλήφθηκαν την έννοια της διαφορετικότητας και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες.

  • Η Φροντίδα στο Κ.Δ.Α.Π Βούλας για το Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για τη διαφορετικότητα
  • Η Φροντίδα στο Κ.Δ.Α.Π Βούλας για το Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για τη διαφορετικότητα
  • Η Φροντίδα στο Κ.Δ.Α.Π Βούλας για το Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για τη διαφορετικότητα