Η εταιρεία Funny Papers στηρίζει τη Φροντίδα

Ευχαριστούμε την εταιρεία Funny Papers που βρίσκεται δίπλα στο Σύλλογο Φροντίδα, προσφέροντας χαρτιά οικιακής χρήσης στις οικογένειες που στηρίζει ο σύλλογος.

 

Η εταιρεία Σ.ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ – Σ.ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. ιδρύθηκε το 1990 από τους Σάββα Καπνόπουλο και Σπύρο Ιατρόπουλο. Δραστηριοποιείται κυρίως στην επεξεργασία χαρτιού οικιακής και επαγγελματικής χρήσεως εδώ και δύο πλέον δεκαετίες, αποκτώντας έτσι μεγάλη εμπειρία στα παραγόμενα είδη.