Άμεση εφαρμογή του Ν.4074/2012 και ελεύθερη πρόσβαση των ατόμων ΑΜΕΑ στις πόλεις

Το 2012 ψηφίστηκε η κύρωση της σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του προαιρετικού πρωτοκόλλου στη σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (ΝΟΜΟΣ 4074/2012). Ο πανελλήνιος Σύλλογος πρόληψης, ενημέρωσης και συμπαράστασης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση, νοητική υστέρηση και σύνδρομο Down "Φροντίδα", ζητάει την άμεση ενεργοποίση και έμπρακτη εφαρμογή του Ν. 4074/2012 για την ελεύθερη πρόσβαση των ατόμων ΑΜΕΑ στις πόλεις της Ελλάδας, όπως είναι απόλυτο δικαίωμα τους και απόλυτη υποχρέωση της πολιτείας.