Πότε θα μιλήσει το παιδί μου με αυτισμό;

Πολλοί γονείς που έχουν παιδιά με αυτισμό ρωτάνε «Πότε θα μιλήσει το παιδί μου;» .

Tο σημαντικό είναι ο γονιός να αναγνωρίσει ότι το παιδί του δεν έχει τόσο υψηλή ανάγκη από ομιλία όσο από επικοινωνία και αγάπη! Πρώτος στόχος λοιπόν είναι για το παιδί να ενταχθεί στην κοινωνία και την επικοινωνία, έστω και χωρίς καμία λέξη. Να μπορέσει με τις κινήσεις του να δείξει τα συναισθήματά του και τις ανάγκες του.

 Αρχίζοντας και κατακτώντας τον πρώτο αυτό στόχο μπορούμε να συνεχίσουμε και στο δεύτερο στόχο που είναι η ομιλία. Μπορεί να μην αποφευχθεί ποτέ, όμως δεν πειράζει! Το παιδί θα είναι χαρούμενο και θα μπορεί να επικοινωνεί και αυτό είναι το σπουδαιότερο!