Νέα μέτρα στήριξης για τα παιδιά με αυτισμό

Το 2022 αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα πρόωρης ανίχνευσης του αυτισμού στους βρεφονηπιακούς σταθμούς παιδιών με αναπτυξιακές δυσκολίες της χώρας! Μαζί με αυτό το εξαιρετικό πρόγραμμα να υλοποιηθεί πιλοτικά και το πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για 200 αυτιστικούς συμπολίτες μας!
Οι 2 αυτές πρωτοβουλίες θα βοηθήσουν τόσο στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση όσο και στην ένταξη των ατόμων στην κοινωνία!