Στατιστικά για την εγκεφαλική παράλυση

Ας δούμε μαζί στατιστικά για την εγκεφαλική παράλυση!

Η εγκεφαλική παράλυση (Ε.Π) είναι η πιο κοινή κινητική αναπηρία στην παιδική ηλικία.
Πρόσφατες μελέτες με βάση τον πληθυσμό από όλο τον κόσμο αναφέρουν εκτιμήσεις επιπολασμού της ΕΠ που κυμαίνονται από 1 έως σχεδόν 4 ανά 1.000 γεννήσεις ζωντανών γεννήσεων ή ανά 1.000 παιδιά. Ο επιπολασμός της ΕΠ είναι υψηλότερος για παιδιά που γεννήθηκαν πρόωρα ή με χαμηλό βάρος γέννησης.
 Σε ορισμένα μέρη του κόσμου, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο επιπολασμός της ΕΠ έχει μειωθεί, ιδιαίτερα για παιδιά που γεννήθηκαν με μέτριο ή πολύ χαμηλό βάρος γέννησης!