Στατιστικά για νοητική υστέρηση

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Διανοητικών και Αναπτυξιακών Αναπηριών, ένα άτομο έχει νοητική αναπηρία εάν πληροί τρία κριτήρια:

• Το IQ είναι κάτω από 70-75
• Υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί σε δύο ή περισσότερους προσαρμοστικούς τομείς (δεξιότητες που απαιτούνται για τη ζωή, την εργασία και το παιχνίδι στην κοινότητα, όπως η επικοινωνία ή η αυτοφροντίδα)
• Η πάθηση εκδηλώνεται πριν από την ηλικία των 18 ετών

 Χρόνιες μελέτες και στατιστικά μας φανερώνουν ότι:
• Η νοητική στέρηση μπορεί να προκληθεί από γενετικές ανωμαλίες αλλά και από προβλήματα κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και την γέννας.
• Περίπου το 3% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει νοητική στέρηση, δηλαδή έως και 200 εκατομμύρια άνθρωποι!
• Τα άτομα με νοητική στέρηση μπορούν να είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας ανάλογα το επίπεδο στέρησης και την ιατρική φροντίδα που έχουν δεχτεί!