Το Ipad βοηθά παιδιά με αυτισμό να αναπτύξουν λόγο

Νέα έρευνα δείχνει πως τα παιδιά με αυτισμό που παράγουν μια ελάχιστη μορφή λόγου, μπορούν να αναπτύξουν ομιλία σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι πιστευόταν μέχρι σήμερα. Το iPad διαδραματίζει όλο και περισσότερο σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση, σύμφωνα με την Ann Kaiser, ερευνήτρια στο Vanderbilt Peabody College.

Μέχρι τώρα οι επιστήμονες πίστευαν πως αν ένα παιδί με αυτισμό δεν έχει αναπτύξει λόγο μέχρι την ηλικία 5 ή 6 ετών, ήταν μάλλον απίθανο να το καταφέρει στο μέλλον. Η Kaiser διαπίστωσε πως η χρήση συσκευών παραγωγής ομιλίας σε παιδιά 5 έως 8 χρόνων, με σκοπό να αναπτύξουν δεξιότητες ομιλίας, είχε θετικότερα αποτελέσματα σε σχέση με τη χρήση άλλων παρεμβάσεων. Όλα τα παιδιά στην έρευνα, μέσω της εκπαίδευσης, έμαθαν νέες λέξεις και κατάφεραν να συντάξουν προφορικά μικρές προτάσεις. Όπως δήλωσε η ερευνήτρια, για μερικούς γονείς ήταν η πρώτη φορά που είχαν κάποια μορφής επικοινωνίας με τα αυτιστικά παιδιά τους.

Σήμερα, το iPad με τις εφαρμογές(apps) που μιμούνται αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας, βοηθούν τα παιδιά με αυτισμό να αναπτύξουν λόγο και να επικοινωνούν. Επίσης, ως μέσο επικοινωνίας το iPad, δεν στιγματίζει τα παιδιά με αυτισμό όταν επικοινωνούν με συμμαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Η επιτυχία των εφαρμογών(apps) στην ανάπτυξη της επικοινωνίας των αυτιστικών παιδιών βασίζεται σε μια απλή αρχή: τη σταθερότητα.

Κάθε φορά που αρθρώνουμε μια λέξη ή πρόταση έχει διαφορετική χροιά και έχει διαφορετικά ακουστικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το περιβάλλον. Αντιθέτως, από το iPad η λέξη ακούγεται κάθε φορά το ίδιο, γεγονός που είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά με αυτισμό, που αναζητούν τη συνέπεια και τη σταθερότητα.

Η Kaiser πιστεύει ότι στο μέλλον με νέες έρευνες και την ανάπτυξη των εφαρμογών(apps), τα παιδιά με αυτισμό θα μπορούν να αναπτύξουν προφορικό λόγο και να διευκολυνθεί η επικοινωνία τους με τους ανθρώπους γύρω τους.