Έλεγχος για την ύπαρξη του συνδρόμου Άσπεργκερ

 Γονείς παιδιών που πάσχουν από το σύνδρομο Άσπεργκερ μπορούν να εντοπίσουν διαφορές στην ανάπτυξη των παιδιών ηλικιακά νωρίς, από τον τριακοστό (30) μήνα ζωής. Αναπτυξιακός έλεγχος κατά τη διάρκεια ενός ιατρικού ελέγχου ρουτίνας από ένα γενικό ιατρό ή παιδίατρο μπορεί να εντοπίσει ενδείξεις που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.Η διάγνωση του συνδρόμου περιπλέκεται από τη χρήση διαφόρων μέσων ελέγχου όπως των: Asperger Syndrome Diagnostic Scale (ASDS), Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ), Childhood Autism Spectrum Test (CAST) (παλαιότερα ονομαζόταν Childhood Asperger Syndrome Test),Gilliam Asperger's Disorder Scale (GADS), Krug Asperger's Disorder Index (KADI), και του Autism Spectrum Quotient (AQ; με ειδικές εκδόσεις για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Κανένα από αυτά δε διαφέρει σε αξιοπιστία μεταξύ του AS και των ASDs.