Χαρακτηριστικά συμπτώματα της ΔΕΠΥ

Χαρακτηριστικά συμπτώματα της ΔΕΠΥ είναι όταν το παιδί:

• Κινείται συχνά νευρικά με τα χέρια ή τα πόδια ή στριφογυρίζει στο κάθισμα

• Έχει δυσκολία να παραμείνει στη θέση του όταν είναι αναγκαίο να το κάνει

• Εύκολα διασπάται η προσοχή του από εξωτερικά ερεθίσματα

• Δε φαίνεται να ακούει όταν του μιλάνε άλλοι

• Έχει δυσκολία να οργανώσει και να ολοκληρώσει δραστηριότητες

• Τρέχει τριγύρω ή σκαρφαλώνει διαρκώς, ακόμη και σε καταστάσεις που δεν το δικαιολογούν (μοιάζει να «είναι μηχανοκίνητο»)

• Μιλάει συνεχώς

• Διακόπτει συζητήσεις ή εισβάλλει στο παιχνίδι άλλων παιδιών

• Έχει δυσκολία να ακολουθήσει οδηγίες και αυτό δεν οφείλεται σε εναντιωτική συμπεριφορά ή δυσκολία κατανόησης

• Αποφεύγει δραστηριότητες που απαιτούν διαρκή πνευματική προσπάθεια (όπως τις εργασίες του σχολείου ή του σπιτιού, παιχνίδια)

• Κάνει πράγματα επικίνδυνα χωρίς να σκεφτεί τις πιθανές συνέπειες.