Υδροθεραπεία και θεραπευτικά οφέλη για άτομα με αναπηρίες

 Ο πρώτος που διαπίστωσε τις ευεργετικές ιδιότητες του νερού ήταν ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής. Με τον όρο υδροθεραπεία εννοείται η θεραπευτική άσκηση που λαμβάνει χώρα στο νερό, έχοντας ως σύμμαχο τις ιδιότητές του.

Η υδροθεραπεία είναι η άσκηση που γίνεται στο νερό με σκοπό τη θεραπεία. Έρχεται σε αντίθεση με τις συνηθισμένες μεθόδους εκμάθησης κολύμβησης, οι οποίες δεν είναι πάντα επιτυχημένες επειδή δυστυχώς δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες που έχουν τα παιδιά με αναπηρίες.

H υδροθεραπεία χρησιμοποιείται ως μέσο αποκατάστασης και ενδυνάμωσης έπειτα από χειρουργικές επεμβάσεις.

Υδροθεραπεία και θεραπευτικά οφέλη

Προάγει τη μυϊκή χαλάρωση

Μειώνει την ευαισθησία στον πόνο

Αυξάνει τη μυϊκή δύναμη και αντοχή

Μειώνει τον μυϊκό σπασμό και τη σπαστικότητα

Αυξάνει το ηθικό και την αυτοπεποίθηση του ατόμου

Βελτιώνει την κιναισθησία του σώματος και τη σταθερότητα
Βοηθά στην απόκτηση της ισορροπίας και την ανεξαρτητοποίηση του ατόμου