Βασικές αρχές θεραπείας παιδιών με εγκεφαλική παράλυση

(1) Φαρμακευτική θεραπεία: Η Εγκεφαλική Παράλυση είναι ανίατη νόσος φαρμακολογικώς. Δεν υφίσταται διαθέσιμη ειδική φαρμακευτική θεραπεία για την Εγκεφαλική παράλυση, καθόσον οι εγκεφαλικές βλάβες είναι μη αναστρέψιμες.

(2) Ταξινόμηση: Είναι πολύ σημαντικό να γίνει έγκαιρη διάγνωση και ταξινόμηση της μορφής της εγκεφαλικής παράλυσης. Δεύτερον είναι βασικό να ελεγχθεί το επίπεδο του δείκτη νοημοσύνης. Παιδιά με υψηλό δείκτη νοημοσύνης έχουν καλή έως άριστη πρόγνωση, ενώ παιδιά με διανοητική καθυστέρηση δεν έχουν καλή πρόγνωση. Η κινησιοθεραπεία και η φυσικοθεραπεία πρέπει να γίνεται από έμπειρο φυσικοθεραπευτή, και αν είναι δυνατόν σε ειδικά κέντρο, που ασχολείται με τέτοια παιδιά.

(3) Χειρουργικές επεμβάσεις: Οι ορθοπεδικές χειρουργικές επεμβάσεις έχουν σαν σκοπό την πρόληψη και θεραπεία των παραμορφώσεων, ή την βελτίωση της κινητικότητας και λειτουργικότητας των άκρων. Σημαντικό ρόλο έχει αρκετές φορές η λογοθεραπεία και η εργασιοθεραπεία.

(4) Λάθη: Πρώτον χάνεται πολύτιμος χρόνος σε «εξετάσεις» διαγνωστικές, συχνά άνευ λόγου και σκοπιμότητος, με αποτέλεσμα να μένει πίσω το παιδί σε θεραπείες κάθε είδους. Δεύτερον, πολύ συχνά χάνεται πολύτιμος χρόνος σε φυσικοθεραπείες και κινησιοθεραπείες και παραβλέπεται μια τυχόν παραμόρφωση αρθρώσεως ή μια δυσλειτουργία τενόντων, η οποία πλέον μονιμοποιείται και αργότερα είναι δύσκολο να διορθωθεί χειρουργικά.

(5) Νοσοκομεία: Οι καλύτερες Κρατικές Κλινικές παιδοορθοπεδικής στην Ελλάδα βρίσκονται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαία Κυριακού» (Αθήνα), στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» (Αθήνα), στό «Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης», στην Παιδοορθοπεδική Κλινική του «Νοσοκομείου Ατυχημάτων ΚΑΤ» (Κηφισιά), στην Κλινική «Άγιος Λουκάς» (Θεσσαλονίκη), στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» (Θεσσαλονίκη), στο Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» (Θεσσαλονίκη), στο «Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίο» (Πάτρα) και στο «Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου» Κρήτης.