Η υδροκεφαλία συνοδεύεται απο ψυχολογικά προβλήματα

Συχνά ο ασθενής με υδροκεφαλία παρουσιάζει και μία σειρά ψυχικών διαταραχών, όπως κατάθλιψη, άγχος και ευερεθιστότητα, υπνηλία και διαταραχή της συγκέντρωσης.

Στις περιπτώσεις που εμπλέκονται και οι μετωπιαίες περιοχές του εγκεφάλου, όπως ο μετωπιαίος λοβός και ο μετωπιαίος φλοιός, είναι πιθανό η συγκέντρωση εγκεφαλονωτιαίου υγρού να οδηγήσει σε σοβαρές διαταραχές της προσωπικότητας του ασθενούς, επηρεάζοντας τις γνωστικές, συναισθηματικές και ανώτερες νοητικές λειτουργίες του.