ΔΕΠΥ και ενήλικες

Αρκετοί ενήλικοι πάσχουν από τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας αλλά δεν το γνωρίζουν. Συγκεκριμένα, παρουσιάζουν οργανωτικές δυσκολίες, ενώ παράλληλα ξεχνούν τις προγραμματισμένες τους συναντήσεις. Οι καθημερινές τους υποχρεώσεις, όπως να ετοιμαστούν έγκαιρα και να φτάσουν στον χώρο της εργασίας τους θεωρούνται ιδιαίτερα απαιτητικές.
Οι ενήλικοι αυτοί είναι πιθανόν να έχουν ιστορικό αποτυχίας στο σχολείο ή σε εργασίες που αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας. Τείνουν να προτιμούν «εύκολες λύσεις» παρά να ακολουθούν σταδιακά βήματα τα οποία θα τους βοηθήσουν να κερδίσουν μεγαλύτερες απολαβές