Τι χαρακτηριστικά παρουσιάζουν τα παιδιά με σύνδρομο Down

Τα νεογέννητα με Σύνδρομο Down έχουν τουλάχιστον ένα από τα πιο κάτω χαρακτηριστικά.
✅Επιπεδωμένο πρόσωπο και μύτη
✅Επιπλέον δέρμα στο πίσω μέρος του λαιμού
✅Μάτια που κλίνουν προς τα πάνω
✅Χαρακτηριστικό βλέμμα
✅Μειωμένος μυϊκός τόνος (υποτονία)
✅Χαλαρές αρθρώσεις
✅Μονήρης πτυχή σε όλη την παλάμη, που ονομάζεται εγκάρσια παλαμιαία πτυχή (φυσιολογικά υπάρχουν περισσότερες από μια πτυχές)
✅Ασυνήθιστα ευέλικτες αρθρώσεις
✅Περίεργη ελίκωση αυτιών
✅Μεγάλη απόσταση μεταξύ πρώτου και δεύτερου δακτύλου (κλινοδακτυλία)