Τι συμβαίνει στο μυαλό ενός ενηλίκου με ΔΕΠΥ;

Το άτομο με ΔΕΠΥ εμφανίζει δυσκολία επίτευξης στόχων στην εργασία και στις σχέσεις του. Συχνά καθυστερεί και δυσκολεύεται να είναι συνεπές στα ραντεβού του. Το μυαλό εύκολα αποσπάται, κι αυτό αποτελεί πρόβλημα σε πολλές εκφάνσεις της καθημερινότητάς του, όπως για παράδειγμα στην οδήγηση, όπου είναι πιθανόν να οδηγεί με αυξημένη ταχύτητα, να εμπλέκεται σε ατυχήματα και να τιμωρείται για παραβατική οδηγητική συμπεριφορά.