Εγκεφαλίτιδα Rasmussen: Τι είναι η χρόνια εστιακή εγκεφαλίτιδα;

 Η εγκεφαλίτιδα Rasmussen εμφανίζεται συνήθως σε παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών (πιο σπάνια σε εφήβους και ενήλικες) και χαρακτηρίζεται από συχνούς και σοβαρούς σπασμούς, απώλεια κινητικών δεξιοτήτων και ομιλίας, παράλυση στη μία πλευρά του σώματος (ημιπάρεση), φλεγμονή του εγκεφάλου (εγκεφαλίτιδα) και ψυχική επιδείνωση. Μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή ή την αφαίρεση τμήματος του εγκεφάλου του προσβεβλημένου παιδιού. Στη Γερμανία, είναι 2,4 περιπτώσεις ανά 10 εκατομμύρια άτομα και στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 1,7 ανά 10 εκατομμύρια άτομα.