Πως αντιμετωπίζουμε την μοναξιά που νιώθει ενα παιδί με νοητική στέρηση;

Εκτιμάται ότι η συχνότητα εμφάνισης συναισθηματικών προβλημάτων ή προβλημάτων συμπεριφοράς είναι 4-6 φορές υψηλότερη σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.

Για να αντιμετωπισθεί το αίσθημα «μοναξιάς» χρειάζεται να ενταχθούν σε προγράμματα εκπαιδευτικά και προεπαγγελματικά με δραστηριότητες ατομικές και ομαδικές.