Ευχαριστούμε την κα Δρακοπούλου & τους όλους τους εργαζομένους στο Υπ. Περιβάλλοντος

Η "Φροντίδα" απευθύνει Θερμές Ευχαριστίες στην κα Δρακοπούλου & τους όλους τους εργαζομένους στο Υπ. Περιβάλλοντος για την υπέροχη υποστήριξή τους! 
Γιατί οι μέρες Αγάπης δεν τελειώνουν...