Κίνηση αγάπης για 150 οικογένειες που έχει αγκαλιάσει η Φροντίδα κάνει το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece, ξεκινώντας να μαζεύει τρόφιμα από τις 13-12-2013 σε ειδικό καλάθι με την ένδειξη του Συλλόγου μας που θα βρίσκεται στον χώρο της, στην οδό Ξενίας 6-8, στην Αθήνα.